Vorderingen indienen via ClaimsAgent/Crediteurenlijst.nl

Claimsagent

Een curator kan u verzoeken om uw vordering digitaal in te dienen via ClaimsAgent ook wel Crediteurenlijst.nl genoemd. U kunt als crediteur uw vordering elektronisch indienen via de (gratis) internetsite www.crediteurenlijst.nl van ClaimsAgent. Dat gaat als volgt:

  1. U registreert zich als crediteur door middel van een beveiligde internetverbinding. U krijgt dan inloggegevens voor toegang tot uw eigen account.
  2. U dient de vorderingen in het faillissement in door middel van een online formulier. Daardoor bent u er zeker van dat u alle benodigde gegevens aan de curator verstrekt. U kunt eventuele bewijsstukken uploaden.
  3. Indien u van oordeel bent dat op de relatie tussen u en de vennootschap eventuele leverings- en/of betalingsvoorwaarden van toepassing zijn op grond waarvan u een beroep kunt doen op een eigendomsvoorbehoud, dan dient u deze voorwaarden (elektronisch) bij te voegen en de toepasselijkheid daarvan aan te tonen.
  4. De vorderingen worden geplaatst op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen. U ontvangt daarvan per e-mail een bevestiging.

Meer informatie over het indienen van vorderingen ter verificatie vindt u hier.

Vorderingen indienen via ClaimsAgent/Crediteurenlijst.nl
Help ons door deze pagina te waarderen!

Trefwoord(en): , ,

Een specifiekere vraag over dit onderwerp?

Stel deze dan via het vraagformulier en u krijgt persoonlijk antwoord.

Laat een reactie achter