10 toptips voor schuldeisers bij faillissement

Als u geconfronteerd wordt met het faillissement van uw schuldenaar, dan is dat meestal geen goed nieuws. Het betekent dat onzeker is of uw vordering wel betaald zal gaan worden. Wat kunt u doen om uw schade te beperken? Hieronder staan 10 tips die voor u als schuldeiser nuttig kunnen zijn.

1. Vraag uw zaken terug

Het faillissement omvat slechts de zaken van gefailleerde, dus niet zaken die aan u in eigendom toebehoren. Als u zaken hebt verkocht en geleverd, dan kunt u mogelijk een beroep doen op het recht van reclame of op een bedongen eigendomsvoorbehoud. Let wel: u moet kunnen aantonen om welke zaken het gaat.

2. Vraag de btw terug

Als u btw hebt gefactureerd, dan kunt u deze terugvragen zodra duidelijk wordt dat u de vordering (geheel of gedeeltelijk) kunt afschrijven.

3. Win zekerheden uit

Het komt voor dat een contractspartij zekerheden verstrekt voor de nakoming van zijn verplichtingen. Te denken valt aan persoonlijke zekerheden (hoofdelijkheidsverklaring, borgstelling) en zakelijke zekerheden (pandrecht, hypotheek).

4. Informeer de curator over vermogensbestanddelen, onregelmatigheden en doorstartkandidaten

Een curator wordt benoemd zonder dat hij de onderneming van binnen kent. Hij oriënteert zich snel, maar mogelijk kunt u helpen door hem te informeren over vermogensbestanddelen, door u gesignaleerde onregelmatigheden en doorstartkandidaten. Hoe meer informatie de curator ontvangt, hoe meer boedelactief hij doorgaans zal kunnen realiseren, waardoor de kans op een uitkering aan u groter wordt.

5. Schort uw contractuele verplichtingen op

Als u nog moet presteren, dan kunt u uw verplichtingen tot levering van zaken of verrichten van diensten e.d. opschorten. Doe dit wel met beleid en stel de curator hiervan onmiddellijk op de hoogte, waarbij u ook een redelijke termijn stelt voor de curator om te laten weten of hij de overeenkomst(en) gestand zal doen.

Als het gaat om essentiële diensten, dan is de curator mogelijk zelfs gedwongen om ook nog openstaande facturen van voor faillietverklaring te voldoen. U bent dan dwangcrediteur. De curator zal doorgaans met u willen onderhandelen over het voortzetten van het contract. Als u hierover afspraken maakt met de curator, dan moet hij ook instaan voor de nakoming van die afspraken.  Laat hierover geen onduidelijkheid bestaan!

6.Verreken uw vordering met een schuld

Als u nog moet betalen aan de schuldenaar, dan kunt u die schuld waarschijnlijk verrekenen met de vordering die u op de schuldenaar hebt. Doe hiervan mededeling aan de curator. De mogelijkheden van verrekening in een faillissementssituatie zijn ruimer dan buiten faillissement.

7. Dien uw vordering in ter verificatie

Uw vordering wordt niet in behandeling genomen als u deze niet ter verificatie indient. Vraag om een ontvangstbevestiging.

8. Houdt in de gaten of een doorstart plaatsvindt

De schuldenaar deed niet voor niets zaken met u. De kans is reëel dat een doorstarter ook weer zaken met u wil gaan doen. In sommige gevallen houdt een doorstarter er ook rekening mee dat de oude factuur ook nog betaald zullen moeten worden. Daar kunt u dan van profiteren.

9. Houdt in de gaten of een uitkering zal kunnen plaatsvinden.

Als er voldoende actief is gegenereerd voor een uitkering aan u, dan krijgt u daarvan vanzelf bericht. Als u dat bericht ontvangt, dan kan het lonend zijn om grotere schuldvorderingen te onderzoeken en, waar twijfelachtig, te betwisten.  Want hoe lager de schuldenlast, hoe hoger de uitkering aan u zal zijn. En u kunt het verloop van het faillissement ook volgen via het Centraal Insolventieregister.

 Tot slot misschien wel de beste tip:

10. Houdt goede moed!

Iedere ondernemer gaat wel eens op zijn neus. Dit hoort bij het algemene ondernemersrisico. U kunt het verlies in mindering brengen op de belastbare winst, en zo tot 25% Vennootschapsbelasting “uitsparen”. Samen met de teruggave btw komt dat uit op een netto vermogensverlaging van ca. 62%. Pak uw verlies en kijk niet teveel achterom.

 

10 toptips voor schuldeisers bij faillissement
Score: 4 (80%) 1 stem(men)

Trefwoord(en): , ,

Een specifiekere vraag over dit onderwerp?

Stel deze dan via het vraagformulier en u krijgt persoonlijk antwoord.

1 Reactie

  1. Zwemschool De Badkuip Rob Vonhoff op 6 januari 2017 at 11:48

    Onze huurder (Zwemschool Uniek Alkmaar) is failliet gegaan per 27 december. Nu willen wij ons zwemschooltje tijdelijke verhuren aan derde. De curator heeft het huurcontrakt van de failliet per 1 april 2017 opgezegd. Kunnen wij nu verhuren en de huurpenninggen zelf ontvangen of zijn die huurpenningen tot 1 april voor de curator.

    Alvast bedankt voor de genomen moeite.
    Vriendelijke groet Rob Vonhoff

Laat een reactie achter