Hoe werkt het eigendomsvoorbehoud in faillissement?

schroefjes

Als u hebt geleverd onder eigendomsvoorbehoud, dan betekent dat u eigenaar bent gebleven van de door u geleverde zaken totdat deze zijn voldaan. Deze zaken vallen dus niet in de boedel en de curator dient deze zaken terug te geven.

U dient aan te tonen dat een eigendomsvoorbehoud van toepassing is op de door u geleverde zaken. Het eigendomsvoorbehoud moet (ondubbelzinnig en schriftelijk) zijn overeengekomen. Meestal staat het eigendomsvoorbehoud in de algemene voorwaarden, maar deze algemene voorwaarden moeten dan wel aan de gefailleerde debiteur ter hand zijn gesteld (heeft hij getekend voor ontvangst?) en expliciet zijn aanvaard.

De geleverde zaken dienen door de curator te zijn aangetroffen en bovendien voldoende individueel bepaalbaar te zijn. Als er twee dezelfde zaken zijn geleverd, waarvan één onder eigendomsvoorbehoud, dan bestaat de kans dat de curator met succes kan stellen dat de zaken niet individualiseerbaar zijn, zodat een beroep op een eigendomsvoorbehoud niet wordt gehonoreerd.

Elke curator gaat in elk faillissement weer anders om met gestelde eigendomsvoorbehouden. Het kan doelmatig zijn om een gesteld eigendomsvoorbehoud niet te betwisten, en in sommige gevallen kan de curator ook vragen om vergoeding van de handlingskosten. Die moeten dan wel in verhouding staan tot de werkelijke kosten. Het in rekening brengen van kosten door de curator is overigens omstreden.

Als een curator willens en wetens een eigendomsvoorbehoud negeert, dan zal hij in privé aansprakelijk kunnen zijn voor de geleden schade. Dit is bepaald in het Möbell-arrest.

Hierbij vindt u een modelbrief. Het is raadzaam om zoveel mogelijk stukken bij te voegen waaruit het eigendomsvoorbehoud blijkt.

Hoe werkt het eigendomsvoorbehoud in faillissement?
Help ons door deze pagina te waarderen!

Trefwoord(en): , , , ,

Meer informatie over dit onderwerp?

Bij deze vraag horen de volgende bijlagen:

Een specifiekere vraag over dit onderwerp?

Stel deze dan via het vraagformulier en u krijgt persoonlijk antwoord.

Laat een reactie achter