Hoe kan ik mijn vorderingen indienen/aanmelden ter verificatie?

verificatie

Uw vorderingen kunt u bij de curator schriftelijk (per brief of per e-mail) indienen met daarbij een factuur of een ander schriftelijk stuk waaruit uw vordering en de hoogte van uw vordering blijkt.

hoogte vordering

Het is in uw belang om de vordering op de gefailleerde zo hoog mogelijk te construeren. Als er een uitkering plaatsvindt, dan krijgt u met een hogere vordering immers ook een hogere uitkering. Om die reden is het raadzaam om uw vorderingen te verhogen met (wettelijke) rente en buitengerechtelijke incassokosten. Lees hier welke vorderingen voor indiening ter verificatie in aanmerking komen.

voorrang/voorrecht

Indien u een beroep wenst te doen op een voorrecht, pand, hypotheek of retentierecht (linkjes toevoegen), dan dient u dat tevens bij de curator schriftelijk te melden met daarbij de bewijsstukken waaruit uw voorrecht blijkt. Sommige curatoren verzoeken de crediteuren hun vorderingen digitaal in te dienen via www.crediteurenlijst.nl/Claims Agent. Steeds meer curatoren hebben een indieningsmogelijkheid op hun website.

betwisting

Omdat u van tevoren niet weet of een curator of schuldeiser uw vorderingen gaat betwisten en gedeeltelijke betwisting niet mogelijk is, is het raadzaam om aan de curator te verzoeken om de vorderingen als aparte schuldvorderingen op de lijst te noteren.

ontvangstbevestiging

De curator is verplicht om een ontvangstbewijs van uw indiening af te geven als u daarom vraagt. Het is raadzaam om in uw brief te verzoeken om een ontvangstbevestiging. Als u die na enkele weken niet hebt ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de curator of diens medewerker om alsnog een ontvangstbewijs te verkrijgen.

Ook is het verstandig om het IBAN-rekeningnummer te vermelden waarop eventuele betalingen kunnen worden verricht.

Hoe kan ik mijn vorderingen indienen/aanmelden ter verificatie?
Help ons door deze pagina te waarderen!

Trefwoord(en): , ,

Meer informatie over dit onderwerp?

Bij deze vraag horen de volgende bijlagen:

Een specifiekere vraag over dit onderwerp?

Stel deze dan via het vraagformulier en u krijgt persoonlijk antwoord.

Laat een reactie achter