Hoe kan ik mijn vordering verrekenen met een schuld?

win-win

Mocht u zowel geld ontvangen van de failliet alsook geld moeten betalen aan de failliet, dan kunt u een beroep doen op verrekening van uw vordering met uw schuld.

Dit beroep dient u schriftelijk en onderbouwd met bewijsstukken waaruit uw vordering en de hoogte van uw vordering blijkt bij de curator aan te leveren. U kunt alleen uw vordering op failliet met een schuld aan failliet verrekenen wanneer beide zijn ontstaan voor de faillietverklaring dan wel voortvloeien uit handelingen voor de faillietverklaring met failliet verricht. Verrekening van een vordering op de boedel met een schuld aan de boedel lijkt wel mogelijk te zijn.

Als een schuldeiser vanwege een pauliana of onrechtmatige daad nog een bedrag aan de boedel moet betalen, dan kan hij deze schuld niet verrekenen met een (boedel)vordering.

Het is niet geoorloofd om voor of na faillietverklaring een vordering of schuld over te nemen teneinde deze in het te verwachten faillissement te verrekenen met een openstaande schuld (artikel 54 van de Faillissementswet).

Hoe kan ik mijn vordering verrekenen met een schuld?
Help ons door deze pagina te waarderen!

Trefwoord(en): , ,

Een specifiekere vraag over dit onderwerp?

Stel deze dan via het vraagformulier en u krijgt persoonlijk antwoord.

Laat een reactie achter