De Europese Insolventieverordening

Europa

De Europese Insolventieverordening (tekst) is ontstaan vanuit de behoefte om een meer uniforme afhandeling van internationale insolventies. Een gefailleerde onderneming in Nederland met activiteiten in een ander (Europees) land kan zo doelmatiger worden afgewikkeld. 

De Europese Insolventieverordening is sinds 2002 van kracht.  De verordening bepaalt welke rechter van welk land bevoegd is om een faillissementsaanvraag te behandelen als een persoon, bedrijf of een instelling activiteiten ontplooit of bezittingen heeft meerdere Europese Unie-landen.

COMI

Belangrijk is het “COMI”, of wel Centre of Main Interest, het centrum van de voornaamste belangen. De rechter van deze plaats is bevoegd om de “hoofdprocedure” te openen, in de andere landen waar de onderneming actief is kan dan een secundaire procedure worden geopend. Uitgangspunt is dat het COMI is gelegen in het land waar de statutaire zetel van de vennootschap is, maar als aannemelijk wordt gemaakt dat de statutaire zetel in een ander land is dan het land waarin de meeste belangen zijn “ondergebracht”, dan kan de rechter een ander COMI vaststellen.

De in de verschillende landen te benoemen curatoren worden geacht met elkaar samen te werken. Het recht dat op de afwikkeling van toepassing is, wordt bepaald door het land waar de hoofdprocedure is uitgesproken.

Erkenning

Een andere belangrijke functie van de Europese Insolventieverordening is dat de lidstaten van de Europese Unie elkaars insolventieprocedures erkennen. Dat geeft de curator in het ene land de bevoegdheid om zonder al teveel formaliteiten ook in andere landen boedelbestanddelen te beheren en te vereffenen.

Beperking

Een belangrijke beperking van de verordening is dat de procedures slechts kunnen worden geopend ten aanzien van dezelfde rechtspersoon. In de meeste gevallen zijn er echter per land verschillende vennootschappen en in dat geval moet per vennootschap worden afgewikkeld. Een wijziging van de verordening (van kracht eind juni 2017) moet deze beperking gaan opheffen.

De Europese Insolventieverordening
Help ons door deze pagina te waarderen!

Trefwoord(en): , , , , , ,

Een specifiekere vraag over dit onderwerp?

Stel deze dan via het vraagformulier en u krijgt persoonlijk antwoord.

Laat een reactie achter