Wat betekent het faillissement van de Kijkshop voor mij als leverancier?

Het faillissement van een winkelketen geeft vaak tal van complicaties bij leveranciers. Ook bij de Kijkshop zijn de nodige perikelen te verwachten.

Hebt u geleverd aan de Kijkshop? Kijk naar de tenaamstelling van de order en/of factuur. Het faillissement heeft betrekking op:

Kijkshop B.V.

KvK-nummer: 11017557
Btw-nummer: NL002720887B01

Er zijn drie curatoren aangesteld, die allen zijn bij Bierman Advocaten in Tiel. Volg deze link voor de officiële kennisgevingen.

Eigendomsvoorbehoud

Het belangrijkste probleem is vaak de geleverde zaken die nog niet verkocht zijn: veelal is geleverd onder eigendomsvoorbehoud. De curator moet het eigendomsvoorbehoud respecteren: de geleverde zaken vallen immers niet in de failliete boedel. De curator moet daarom de voorraad terugleveren als de leverancier dat verlangt. Wel moet de leverancier aantonen dat de betreffende zaken door hem zijn geleverd en dat de levering heeft plaatsgevonden onder eigendomsvoorbehoud. In de meeste gevallen zal dat voorbehoud in de algemene voorwaarden zijn opgenomen.

Afkoelingsperiode

Te verwachten valt dat de curator in het faillissement van de Kijkshop een afkoelingsperiode zal verkrijgen. Dat betekent dan dat de leveranciers gedurende twee maanden geen aanspraak kunnen maken op teruggave van hun zaken. Die termijn kan zelfs nog eens verlengd worden met twee maanden.

De curator verkoopt toch

In veel gevallen zal er weinig bezwaar bestaan tegen het verkopen van de voorraad door de curator als de curator garandeert dat de op die manier verkochte zaken ook met de leverancier worden afgerekend. Het kan echter zijn dat de leverancier dit niet wil toestaan. Daar kunnen uiteenlopende redenen voor zijn: de uitverkoop door de curator kan bijvoorbeeld marktverstorend werken.

In sommige gevallen kan de curator ook de verkoop verrichten zonder toestemming van de leverancier. De boedel wordt dan schadeplichtig. Bij het bepalen van de hoogte van die schade ontstaan nog wel eens discussies. De rechtbank Den Haag heeft in het faillissement van de Etam Groep overwogen dat de schade moet worden geschat. Die overweging is niet onomstreden: veelal wordt overwogen dat niet gekeken moet worden naar de verrijking van de boedel, maar naar de positie van de leverancier die hij zou hebben gehad als de zaken snel waren teruggeleverd. Omdat in de Etam-zaak het merk in de kleding geborduurd was en de leverancier niet gerechtigd was tot dat merk, zou de leverancier hoge kosten moeten hebben gemaakt om de kleding weer verkoopbaar te maken.

Omzetbelasting

Een beslissing hierover is ook van belang voor de vraag of de leverancier btw moet berekenen over de vordering: als het gaat om een verlaging van de koopprijs dan is btw verschuldigd, als het gaat om verlies van eigendom dan is de schade zonder btw te berekenen.

Handlingskosten

Een actuele discussie is ook of de curator handlingskosten mag rekenen voor het terugleveren van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken. De rechtbank in Rotterdam heeft nog niet zo lang geleden in kort geding bepaald dat de curator € 75.- mag rekenen voor de teruggave van striptekeningen die in bruikleen waren gegeven. Voor zaken die worden teruggevorderd op grond van een eigendomsvoorbehoud ligt dat niet anders. De vraag is hoe hoog die kosten mogen zijn. De hoogte van de door de curator te verlangen vergoeding hangt af van de werkelijke kosten die met de teruggave gemoeid zijn.

Gezamenlijke belangenbehartiging

Het is raadzaam om gezamenlijk op te trekken meerdere leveranciers. Als u daar meer over wilt weten, dan kan Raimond Dufour (030 693 45 55) van immix advocaten|mediators u daar meer over vertellen.

Wat betekent het faillissement van de Kijkshop voor mij als leverancier?
Help ons door deze pagina te waarderen!

Trefwoord(en): , , , , , , , ,

Een specifiekere vraag over dit onderwerp?

Stel deze dan via het vraagformulier en u krijgt persoonlijk antwoord.

Laat een reactie achter