Wat is een faillissement?

vonnis

Als de rechtbank na een kort onderzoek vaststelt dat een schuldenaar verkeert in de toestand te hebben opgehouden te betalen, dan verklaart de rechtbank de schuldenaar in staat van faillissement. Dit faillissement kan worden gezien als een algemeen beslag op het hele vermogen van de schuldenaar. Dat beslag betekent dat de schuldenaar gedurende het faillissement niet meer vrijelijk over zijn bezittingen kan beschikken. Daar zijn echter wel uitzonderingen op.

De rechtbank stelt bij de faillietverklaring een curator aan die als taak heeft het vereffenen (lees: te gelde maken) van het vermogen ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. Bij ondernemingen is de faillissementsprocedure gericht op het staken van de onderneming door de huidige ondernemer. Dat wil niet zeggen dat de onderneming niet kan doorstarten.

Het doel van het faillissement is om de schuldeisers maximaal te bevredigen. Dat is een ander doel dan bijvoorbeeld de surseance van betaling, die gericht is op continuïteit van de schuldenaar-onderneming.

Wat is een faillissement?
Help ons door deze pagina te waarderen!

Trefwoord(en):

Een specifiekere vraag over dit onderwerp?

Stel deze dan via het vraagformulier en u krijgt persoonlijk antwoord.

Laat een reactie achter