Wat betekent het faillissement van de Kijkshop voor mij als leverancier?

Het faillissement van een winkelketen geeft vaak tal van complicaties bij leveranciers. Ook bij de Kijkshop zijn de nodige perikelen te verwachten. Hebt u geleverd aan de Kijkshop? Kijk naar de tenaamstelling van de order en/of factuur. Het faillissement heeft betrekking op: Kijkshop B.V. KvK-nummer: 11017557 Btw-nummer: NL002720887B01 Er zijn drie curatoren aangesteld, die allen…

Lees verder »

Mag ik de administratie van de failliete onderneming inzien?

De Hoge Raad heeft bepaald dat een schuldeiser onder omstandigheden (inzage)recht heeft op stukken die behoren tot de administratie van een gefailleerde onderneming, om daarmee een vordering, bijvoorbeeld op grond van bestuurdersaansprakelijkheid, te onderbouwen. Dit recht volgt uit artikel 843a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Lees verder »

Wat is een dwangcrediteur en hoe kun je daar je schade beperken?

Wat is een dwangcrediteur? Een dwangcrediteur is een schuldeiser in faillissement die feitelijk of juridisch een zodanig sterke positie heeft, dat de curator of doorstartende ondernemer wel met deze schuldeiser moet onderhandelen over de voldoening van de openstaande schuld. Een dwangcrediteur is bijvoorbeeld een crediteur zonder wiens medewerking geen doorstart tot stand kan komen. Als…

Lees verder »

Wat is mijn positie als werknemer?

Ook een werknemer wordt in een faillissement aangemerkt als schuldeiser, en hij/zij is niet de onbelangrijkste. De wet geeft aan de curator de mogelijkheid om het dienstverband op te zeggen, maar niet zonder inachtneming van een opzegtermijn. Het loon over de periode na faillietverklaring wordt aangemerkt als boedelschuld. Het loon dat onbetaald is gebleven over de…

Lees verder »

De 403-verklaring

Elke vennootschap in Nederland moet jaarlijks een jaarrekening opstellen, vaststellen en deponeren. Het niet-tijdig deponeren van een jaarrekening leidt, in geval van faillissement, tot de vaststelling van onbehoorlijk bestuur. De wetgever heeft echter mogelijk gemaakt om af te zien van het deponeren van een (enkelvoudige) jaarrekening als, kort gezegd, de moedervennootschap zich garant stelt voor…

Lees verder »

Hoe vestig ik een pandrecht?

Op deze pagina vindt u een stappenplan voor de eenvoudige vestiging van een pandrecht op allerlei vermogensbestanddelen. De herverpanding is nodig voor de vestiging van een pandrecht op (nieuwe) vorderingen op derden. Als geen pandrecht op debiteuren wordt afgesproken, dan kan stap 4 worden overgeslagen. Het verdient aanbeveling om de bepalingen in de pandakte met…

Lees verder »

Hoe werkt herincasso?

Herincasso is de incasso van vorderingen na het einde van een faillissement. De debiteur geniet geen bescherming meer tegen de incasso door individuele schuldeisers. In welke gevallen kan het aantrekkelijk zijn voor een schuldeiser om tot herincasso over te gaan? 

Lees verder »

Zoek een faillissement: