Een klacht indienen over een curator bij de Orde van Advocaten

Eenieder kan een klacht indienen over het gedrag van een advocaat. Omdat curatoren in de meeste gevallen ook advocaat zijn, kunnen ook klachten tegen een curator worden ingediend bij de Orde van Advocaten. Een curator laat zich daarnaast niet zelden assisteren door een kantoorgenoot die ook advocaat is. Ook tegen deze advocaat kan een klacht…

Lees verder »

Wat is een pre-pack?

Een pre-pack is een “voorgekookte” faillissementsprocedure. Een onderneming die ziet dat een faillissement onvermijdelijk is kan (overigens niet bij elke rechtbank in Nederland) verzoeken om aanstelling van een “beoogd curator”, die meekijkt met de ondernemer in de fase voorafgaand aan de faillietverklaring. Omdat de beoogd curator al op de hoogte is van de situatie, kan een…

Lees verder »

Help, mijn debiteur bestaat niet meer!

Het komt voor: de schuldeiser eist zijn vordering op, maar de schuldenaar, een rechtspersoon, is niet meer te vinden in de Kamer van Koophandel. Bij onderzoek blijkt dat deze rechtspersoon inmiddels is ontbonden en geliquideerd. Wat kun je doen als schuldeiser? 

Lees verder »

Het dwangakkoord: Wet Continuïteit Ondernemingen II (WCO II)

Met het wetsvoorstel Wet Continuïteit Ondernemingen II wordt de mogelijkheid gegeven om buiten een insolventieprocedure om een akkoord aan te bieden aan groepen schuldeisers en in voorkomende gevallen ook de rechter te vragen dit akkoord algemeen verbindend te laten verklaren voor alle schuldeisers die in de betreffende groepen zijn ingedeeld. 

Lees verder »

De Europese Insolventieverordening

De Europese Insolventieverordening (tekst) is ontstaan vanuit de behoefte om een meer uniforme afhandeling van internationale insolventies. Een gefailleerde onderneming in Nederland met activiteiten in een ander (Europees) land kan zo doelmatiger worden afgewikkeld. 

Lees verder »

De faillietverklaring

Als de rechtbank na summier onderzoek heeft geconstateerd dat de schuldenaar in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, dan zal zij het faillissement uitspreken.

Lees verder »

Het aanvragen van een faillissement

Als uw vordering onbetaald blijft, dan kan het verstandig zijn om het faillissement van de schuldenaar aan te vragen. Zo’n faillissementsaanvraag moet worden ingediend bij de rechtbank van de woonplaats van de schuldenaar. Voor de faillissementsaanvraag hebt u een advocaat nodig. 

Lees verder »

Wat is een crediteurencommissie?

De crediteurencommissie is een commissie van schuldeisers in het faillissement die wordt ingesteld om de curator van advies te dienen. De commissie kan bijvoorbeeld advies geven aan de curator over technisch-commerciële zaken, of over typisch branche-specifieke kennis. In elk faillissement bestaat de mogelijkheid dat een commissie van schuldeisers wordt ingesteld. Van deze mogelijkheid wordt overigens (te)…

Lees verder »

Gerechtelijke procedures

Gerechtelijke procedures die tegen de schuldenaar zijn ingesteld en nog niet zover zijn dat de rechter een vonnis aan het opstellen is, worden geschorst. De curator kan dan worden opgeroepen om de procedure over te nemen van de schuldenaar. Als de curator de vordering erkent, of als niet te verwachten is dat een uitbetaling zal…

Lees verder »

Zoek een faillissement: