Hebt u een vordering op een debiteur in Italië?

Er zijn twee procedures waarbij tegen een Italiaanse debiteur geprocedeerd kan worden. Dit kan via “decreto ingiuntivo”, ofwel een snel betalingsbevel. Ook kunt u via een uitvoerige bodemprocedure uw debiteur verplichten om tot betaling over te gaan. Deze procedure wordt “processo ordinario di cognizione” genoemd.   In Italië kan het faillissement van uw schuldenaar pas…

Lees verder »

De Europese Insolventieverordening

De Europese Insolventieverordening (tekst) is ontstaan vanuit de behoefte om een meer uniforme afhandeling van internationale insolventies. Een gefailleerde onderneming in Nederland met activiteiten in een ander (Europees) land kan zo doelmatiger worden afgewikkeld. 

Lees verder »

Hebt u een vordering op een schuldenaar in Duitsland?

Voorafgaand aan het Duitse faillissement zijn er twee soorten incassoprocedures. Het “Mahnverfahren” is een snelle en goedkope procedure voor onbetwiste vorderingen, die resulteert in een Vollstreckungsbescheid. Dit gerechtelijke betalingsbevel moet door de schuldenaar binnen twee weken worden aangevochten, nadien is het onheroepellijk. Het “Klageverfahren” is een bodemprocedure waarbij beide partijen in de gelegenheid worden gesteld om…

Lees verder »

De Europese incassoprocedure

Bent u schuldeiser in het buitenland met een vordering van maximaal € 2.000 (exclusief rente en kosten)? Dan is er een gemakkelijke procedure waarmee u uw recht kunt halen. 

Lees verder »

Internationaal recht

Internationaal recht speelt een rol wanneer een schuldenaar failliet wordt verklaard en waarbij zijn vermogen niet alleen aanwezig is in het land waar het faillissement wordt uitgesproken, maar ook in andere landen.

Lees verder »

Hebt u een vordering op een schuldenaar in België?

In België is het faillissement een onderdeel van het handelsrecht. Alleen handelaars kunnen failliet gaan, dit wordt uitgesproken door de rechtbank van koophandel, ook handelsrechtbank genoemd. Tot 1997 was de faillissementswet een deel van het Wetboek van Koophandel. Sinds 1997 zijn er twee afzonderlijke nieuwe wetten: de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord en de Faillissementswet van 8…

Lees verder »

Hebt u een vordering op een schuldenaar in het Verenigd Koninkrijk?

  Indien het niet lukt om uw schuldenaar te bewegen om de openstaande factuur te voldoen, dan zult u in het Verenigd Koninkrijk een gerechtelijke procedure moeten starten. Dit kan middels een bodemprocedure. Ook kunt u een Europese incassoprocedure starten als uw vordering in hoofdsom maximaal € 2.000 bedraagt.   Indien u kiest voor een gerechtelijke…

Lees verder »

Zoek een faillissement: