Over Schuldeisersbelang.nl

Wie is Schuldeisersbelang.nl?

Schuldeisersbelang.nl is een handelsnaam van Legal Expert Services and Solutions B.V. (LESS), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65193237.

De diensten van LESS zijn gratis.

U bent al genoeg getroffen door het faillissement van een debiteur, zodat wij geen kosten in rekening brengen. Onze winst zit in de verdieping van de kennis over de belangen van schuldeisers bij faillissement. De vragen die u stelt bieden ons weer gelegenheid om ons portal te verbeteren.

Doe er uw voordeel mee!

Wie zijn onze partners?

Schuldenakkoord.nl is een kennissite met alle informatie over het buitengerechtelijk akkoord en het gerechtelijk akkoord. Ook vindt u hier meer informatie over het wetsontwerp Wet Continuering Ondernemingen II (WCO-II). schuldenakkoord.nl-kenns-advies

 

 

Failimprove.nl is een communicatieplatform voor curatoren en rechtbanken. Op deze site wordt kwantitatieve informatie ontsloten over insolventies. failimprove.nl