Wat is een afkoelingsperiode?

afkoelingsperiode

De rechter-commissaris kan een afkoelingsperiode voor ten hoogste 2 maanden afkondigen. Dit kan op verzoek van een belanghebbende of de rechter-commissaris doet dit uit zichzelf.

Het doel van de afkoelingsperiode is om de curator in de gelegenheid te stellen om zich een beeld van (de omvang van) de boedel te vormen. Het doel is (uitdrukkelijk) niet om de curator langer de gelegenheid te geven om over zaken van derden te beschikken terwijl hij al op de hoogte is van de rechtspositie van de betreffende zaken. Dat geldt (dus) ook voor zaken die zijn geleverd onder eigendomsvoorbehoud, zaken die gehuurd zijn, of zaken die aan een ander toebehoren. Wanneer de curator bekend is met de aanspraken van de rechthebbende, kan hij deze zaken niet meer zonder zijn toestemming vervreemden, verwerken of anderszins in waarde doen dalen.

Tip: ga in overleg met de curator als hij de zaken nodig heeft om de activiteiten van de gefailleerde onderneming voort te zetten of als die zaken essentieel zijn bij het realiseren van een doorstart. U hebt dan een onderhandelingspositie.

Opeisen

Tijdens de afkoelingsperiode kunt u als crediteur alleen met machtiging van de rechter-commissaris uw goederen opeisen en ophalen. De rechter-commissaris zal in dat geval summierlijk toetsen of u terecht verzoekt om afgifte van de betreffende zaken en of de curator een gerechtvaardigd belang heeft bij het onder zich houden van de zaken.

Bodembeslag

Als de Belastingdienst bodembeslag legt gedurende de afkoelingsperiode, dan wordt daarmee de aanspraak van de Belastingdienst bevroren. Dat geldt niet als u al eerder om afgifte van die bodemzaken had verzocht, maar de afgifte vanwege de afkoelingsperiode niet had plaatsgevonden.  Dat verzoek moet dan wel zijn gedaan met een deurwaardersexploit.

De rechter-commissaris kan de afkoelingsperiode na afloop van de eerste twee maanden, nogmaals met een periode van twee maanden verlengen.

Wettelijke regeling

De afkoelingsperiode is geregeld in artikel 63a van de Faillissementswet.

Wat is een afkoelingsperiode?
Help ons door deze pagina te waarderen!

Trefwoord(en): , ,

Een specifiekere vraag over dit onderwerp?

Stel deze dan via het vraagformulier en u krijgt persoonlijk antwoord.

Laat een reactie achter