Wat gebeurt er met lopende contracten?

Overeenkomst

Veel schuldeisers hebben een overeenkomst die nog loopt tijdens de faillietverklaring. Wat is de status van die overeenkomst, kun je er vanaf komen of juist nakoming afdwingen? 

Uitgangspunt

Het uitgangspunt is: duurovereenkomsten lopen onveranderd door als een van de contractspartijen failliet gaat. Het faillissement betekent dus niet automatisch het einde van de overeenkomst. In de overeenkomst kan echter wel zijn voorzien in de situatie van een faillissement. In dat geval wordt die bepaling in beginsel gevolgd, tenzij deze onredelijk bezwarend is. Je kunt dus ook weer niet teveel over je graf regeren. Omdat contracten gewoon doorlopen, gelden ook de afgesproken opzegmogelijkheden, zowel voor schuldeiser als voor de curator.

Curatoren stellen vaak wat te gemakkelijk dat lopende contracten door het faillissement kunnen worden opgezegd. Dat is maar zeer de vraag, als de overeenkomst daar niet in voorziet. De Faillissementswet is wel duidelijk ten aanzien van huurovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten: die kunnen op grond van de wet worden opgezegd (met inachtneming van een wettelijke maximale opzegtermijn).

Termijn stellen

De schuldeiser/contractspartij kan wel aan de curator een redelijke termijn geven om zich uit te laten over de vraag of hij de “overeenkomst gestand doet”. Als de curator daar niet op reageert of als hij bericht dat hij de overeenkomst niet gestand doet, dan kan de curator ook geen nakoming meer verlangen. De aanspraken uit hoofde van de overeenkomst zijn dan concurrente faillissementsvorderingen.

Als de curator verklaart dat hij de overeenkomst wel gestand doet, dan is hij gehouden om voor zijn verplichtingen voldoende zekerheid te stellen. Het contract wordt dan voortgezet, maar u weet wel dat u betaald krijgt. In de meeste gevallen zal de curator echter in overleg willen treden over een aangepaste voortzetting van het contract, waarbij met name de betalingen opnieuw worden uitonderhandeld.

De regeling van duurovereenkomsten is geregeld in artikel 37 van de Faillissementswet.

Dwangcrediteur

En als de curator daarover in overleg wil treden, dan weet u dat u een onderhandelingspositie hebt. In sommige gevallen bent u zelfs zo belangrijk voor de curator c.q. de onderneming, dat een doorstart of afwikkeling zonder u veel meer nadeel oplevert dan het nadeel om uw deel te vergoeden. U bent dan dwangcrediteur en u kunt onderhandelen over de voorwaarden van voortzetting van het contract. Zo weet u toch nog uw schade te beperken.

Wat gebeurt er met lopende contracten?
Help ons door deze pagina te waarderen!

Trefwoord(en): , , , , ,

Een specifiekere vraag over dit onderwerp?

Stel deze dan via het vraagformulier en u krijgt persoonlijk antwoord.

Laat een reactie achter