Uitkering aan concurrente crediteuren

betaling

De curator komt pas toe aan uitdeling aan concurrente crediteuren, wanneer de boedelcrediteuren en de preferente crediteuren geheel kunnen worden voldaan. In het geval de concurrente crediteuren gedeeltelijk of geheel kunnen worden voldaan, dan zal de curator het faillissement afwikkelen met uitkering aan concurrente crediteuren. De uitdeling is geregeld in artikel 173-194 van de Faillissementswet. In dit geval vindt er een verificatievergadering plaats. Alle bij de curator bekende crediteuren worden over de datum van de verificatievergadering op de hoogte gesteld. Nadat de verificatievergadering heeft plaatsgevonden, stelt de curator een uitdelingslijst op. De rechtbank deponeert vervolgens deze uitdelingslijst bij de griffie, zodat schuldeisers deze gedurende 10 dagen (kosteloos) kunnen inzien. De curator stelt de schuldeisers hiervan op de hoogte.

Tegen de uitdelingslijst kunnen crediteuren in verzet gaan. Na 10 dagen is de slotuitdelingslijst – indien er niemand in verzet is gegaan – verbindend en is het faillissement geëindigd. Daarna zal de curator conform de uitdelingslijst uitdelen. Hij legt ten slotte rekening en verantwoording af aan de rechtbank.

Uitkering aan concurrente crediteuren
Help ons door deze pagina te waarderen!

Trefwoord(en): , , ,

Een specifiekere vraag over dit onderwerp?

Stel deze dan via het vraagformulier en u krijgt persoonlijk antwoord.

Laat een reactie achter