Uitkering aan concurrente crediteuren met akkoord

akkoord

Een faillissement kan ook eindigen doordat de schuldenaar een akkoord aanbiedt. Dit is een betalingsregeling die wordt aangeboden ter beëindiging van het faillissement. Een onderneming is dan gered, een natuurlijk persoon kan (doorgaans schuldenvrij) verder met zijn/haar leven. 

De inhoud van een akkoord ligt niet vast, de schuldenaar mag dit zelf bepalen en wijzigen tot op de verificatievergadering. De schuldenaar mag maar één keer een akkoord aanbieden.

Het door de schuldeiser aangeboden akkoord moet een beter alternatief zijn dan de afwikkeling van het faillissement zonder akkoord. Dat wil zeggen dat er dus altijd geld bij moet. Een derde – en dus niet de schuldenaar zelf – zal financiering van het akkoord mogelijk moeten maken. Deze derde dient het bedrag ter financiering op de derdengeldenrekening van het kantoor van de curator storten. Daarna zal het akkoord worden ondertekend en gedeponeerd bij de griffie. Vervolgens zal er een verificatievergadering worden ingepland, daarover krijgt u bericht van de curator. Bij dit bericht wordt ook vermeld of er een akkoord zal worden aangeboden. Over een akkoord moet worden gestemd door de concurrente schuldeisers.

U kunt tijdens de verificatievergadering verschijnen maar dat hoeft niet, want stemmen over een akkoord kan ook per volmacht aan de schuldenaar of curator. Daarover wordt u door de curator of schuldenaar geïnformeerd. Alleen de erkende concurrente schuldeisers en de voorwaardelijk toegelaten concurrente schuldeisers mogen stemmen. Dat wil zeggen dat de bevoorrechte schuldeisers niet mogen stemmen. Het akkoord wordt pas aangenomen indien een meerderheid van de verschenen concurrente schuldeisers toestemt. De hoogte van de vordering dient tenminste de helft van het bedrag van de concurrente vordering bedragen. Ook kan de rechter-commissaris onder voorwaarden een akkoord vaststellen als ware het aangenomen, met name als crediteuren tegen hebben gestemd om niet-zakelijke redenen.

Een aangenomen akkoord moet nog worden gehomologeerd (vastgesteld) door de rechtbank. Daar duurt meestal tot twee weken na de verificatievergadering. Tijdens de zitting van de homologatie kunnen schuldeisers de homologatie ondersteunen of bestrijden. Pas wanneer het akkoord is gehomologeerd is het akkoord verbindend voor alle concurrente schuldeisers. Ook voor de schuldeisers die tegen hebben gestemd of die nog niet hun vordering hadden ingediend.

Uitkering aan concurrente crediteuren met akkoord
Help ons door deze pagina te waarderen!

Trefwoord(en):

Een specifiekere vraag over dit onderwerp?

Stel deze dan via het vraagformulier en u krijgt persoonlijk antwoord.

Laat een reactie achter