Onverschuldigde betaling

betaling

Stel, je hebt per ongeluk betaald aan een gefailleerde (rechts)persoon. Kun je dan je geld terug krijgen?

Antwoord: dat hangt er vanaf.

De Hoge Raad heeft zich over deze vraag gebogen. De heersende leer is dat de curator de betaling meteen moet terugstorten als er sprake is van een onmiskenbare vergissing. Er is dan sprake van een superpreferente boedelvordering, dat wil zeggen dat de betaling met voorbijgaan aan alle andere schuldeisers vanuit de boedel moet plaatsvinden. Dit is bepaald in het arrest van de Hoge Raad Ontvanger / Hamm q.q.

Ontvanger / Hamm q.q.-arrest

Mr. Hamm was curator van een besloten vennootschap Wolfson Informatica B.V. De Belastingdienst verzoekt om opgave van een rekeningnummer, omdat Wolfson Informatica B.V. nog een belastingteruggave dient te ontvangen. De curator geeft het (boedel)rekeningnummer van Wolfson Informatica B.V. op en de Belastingdienst betaalt op dit nummer. Naderhand blijkt dat de betaling moest plaatsvinden aan Wolfson Groep B.V., de moedervennootschap. De curator weigert het ontvangen bedrag te restitueren. Uiteindelijk beslist de Hoge Raad dat sprake is van een onverschuldigde betaling die het gevolg is van een onmiskenbare vergissing, en dat om die reden restitutie onmiddellijk en met voorbijgaan van de aanspraken van andere boedelschuldeisers moet plaatsvinden. Ofwel: bij verschrijving, vergissing, of anderszins onmiskenbare vergissing moet onmiddellijke restitutie plaatsvinden. Als er enige aanleiding is om te veronderstellen dat de betaling niet onverschuldigd is omdat tussen partijen wel ooit enige rechtsverhouding heeft bestaan, dan is er sprake van een concurrente boedelvordering. Vaak is evenwel onvoldoende actief aanwezig om de concurrente boedelschulden geheel of gedeeltelijk te voldoen.

Let wel:

Als de onverschuldigde betaling heeft plaatsgevonden voordat het faillissement werd uitgesproken, dan hoeft de curator dit niet terug te betalen en resteert (slechts) een concurrente vordering.

 

Onverschuldigde betaling
Help ons door deze pagina te waarderen!

Trefwoord(en): , , , ,

Een specifiekere vraag over dit onderwerp?

Stel deze dan via het vraagformulier en u krijgt persoonlijk antwoord.

Laat een reactie achter