Informatie over pandrechten

Wat zijn pandrechten en hoe werken die? Via deze pagina worden veelgestelde vragen beantwoord.
Geen tijd om verder te lezen: geef mij een pandakte en vertel me hoe ik een pandrecht vestig.

 

Veelgestelde vragen:

 • Wat zijn pandrechten?
 • Waarop worden pandrechten gevestigd?
 • Hoe vestig je een pandrecht?
 • Hoe win je een pandrecht uit?
 • Hoe gaat een pandrecht teniet?
 • Waar moet ik op letten bij het vestigen en uitwinnen van een pandrecht?
 • Hoe werkt herverpanding?

 

Waarop worden pandrechten gevestigd?

Het vestigen van een pandrecht kan op alle zaken en vermogensrechten, behalve op registergoederen (onroerend goed, schepen van bepaalde omvang, boten). Daarop kan een recht van hypotheek worden gevestigd. Gebruikelijk is om een pandrecht te vestigen op alle huidige en toekomstige vermogensbestanddelen van de debiteur, waaronder:

 • inventaris;
 • voorraad;
 • rollend materieel (waaronder alle voertuigen);
 • intellectuele eigendomsrechten (specifiek omschrijven!);
 • debiteuren;
 • klantenbestand;
 • onderhanden werk.

Sommige van deze vermogensbestanddelen zijn zaken (stoffelijke objecten), sommige zijn vermogensrechten.

Hoe vestig je een pandrecht?

Voor de vestiging van een pandrecht zijn er drie vereisten:

 1. geldige titel (overeenkomst tot verpanding);
 2. beschikkingsbevoegdheid van de pandgever;
 3. vestiging van een pandrecht.

De geldige titel is de overeenkomst waarmee tot verpanding wordt overgegaan. Vaak is in een overeenkomst van geldlening bepaald dat tot zekerheid van terugbetaling ook een pandrecht wordt gevestigd. Dan geldt die bepaling als titel. De beschikkingsbevoegdheid van de pandgever ziet op de bevoegdheid van de pandgever om een goed te verpanden.

Bij zaken kan een vuistpandrecht worden gevestigd of een bezitloos pandrecht. Een vuistpandrecht wordt gevestigd door de verpande zaak af te geven (in de macht te brengen van) de pandhouder. Vroeger had je de pandjesbaas, waar geld kon worden geleend tegen afgifte van een zaak.

Een bezitloos pandrecht wordt gevestigd middels een akte. Een akte is een ondertekend geschrift, dat dient tot bewijs. Die akte moet ofwel authentiek zijn (door de notaris opgesteld), of geregistreerd. Registratie vindt dan plaats door toezending van de akte aan de Belastingdienst, dienst registratie.

 

Informatie over pandrechten
Help ons door deze pagina te waarderen!

Meer informatie over dit onderwerp?

Bij deze vraag horen de volgende bijlagen:

Een specifiekere vraag over dit onderwerp?

Stel deze dan via het vraagformulier en u krijgt persoonlijk antwoord.

Laat een reactie achter