Hoe werkt herincasso?

rente

Herincasso is de incasso van vorderingen na het einde van een faillissement. De debiteur geniet geen bescherming meer tegen de incasso door individuele schuldeisers. In welke gevallen kan het aantrekkelijk zijn voor een schuldeiser om tot herincasso over te gaan? 

In welke gevallen?

Het einde van het faillissement van een particulier (natuurlijk persoon) betekent uiteraard niet dat deze persoon ophoudt te bestaan. Dat is anders bij rechtspersonen. Rechtspersonen houden op te bestaan, behalve als de faillietverklaring wordt vernietigd, als een akkoord wordt aangeboden, of als 100% van de (geverifieerde) schuldenlast wordt voldaan. Als schuldeiser kun je na het einde van het faillissement de incasso hervatten als de debiteur nog bestaat. Dat wordt ook wel herincasso genoemd.

Voor welke vorderingen?

Herincasso is mogelijk voor alle vorderingen die nog niet zijn voldaan. Dat kunnen zijn boedelvorderingen, geverifieerde vorderingen en niet-geverifieerde vorderingen (bijvoorbeeld door de curator met succes betwiste vorderingen en rente en kosten die na de faillietverklaring zijn vervallen).

Voor boedelvorderingen en niet-geverifieerde vorderingen geldt dat voor deze soort doorgaans nog een titel moet worden verkregen. Ten aanzien van geverifieerde vorderingen geldt dat hiervoor een executoriale titel (een voor ten uitvoering legging vatbare titel) is verkregen ter gelegenheid van de verificatievergadering (tenzij de debiteur de vorderingen met redenen heeft betwist). Deze titel verjaart na 20 jaar. Met name bij particulieren loont de herincasso enige jaren na beëindiging van het faillissement nog wel eens.

Met een titel kan een deurwaarder over gaan tot herincasso, inclusief de mogelijkheid van het leggen van executoriaal beslag.

 

Hoe werkt herincasso?
Help ons door deze pagina te waarderen!

Trefwoord(en): , , , ,

Een specifiekere vraag over dit onderwerp?

Stel deze dan via het vraagformulier en u krijgt persoonlijk antwoord.

Laat een reactie achter