Hoe vestig ik een pandrecht?

securities

Op deze pagina vindt u een stappenplan voor de eenvoudige vestiging van een pandrecht op allerlei vermogensbestanddelen. De herverpanding is nodig voor de vestiging van een pandrecht op (nieuwe) vorderingen op derden. Als geen pandrecht op debiteuren wordt afgesproken, dan kan stap 4 worden overgeslagen. Het verdient aanbeveling om de bepalingen in de pandakte met volmacht tot herverpanding over te nemen in de akte van geldlening (of ander stuk waarin de vordering wordt omschreven).

Stap 1.

Hieronder treft u twee modellen aan:

  1. pandakte met volmacht tot herverpanding;
  2.  herverpandingsakte.

Zorg dat zowel schuldeiser als schuldenaar de pandakte met volmacht tot herverpanding ondertekenen. Weet zeker dat degene die ondertekend ook vertegenwoordigingsbevoegd is (check Kamer van Koophandel).

Stap 2.

Stuur de pandakte met volmacht tot herverpanding toe aan de Belastingdienst ter registratie. Vermeld daarbij het retouradres. De registratie is kosteloos. Adres:

Belastingdienst/Kantoor Rotterdam
Cluster Registratie
Postbus 50961
3007 BC Rotterdam

Stap 3.

De Belastingdienst stuurt de geregistreerde pandakte retour. Daarop is een etiket bevestigd met registratiegegevens. Bewaar dit document.

Stap 4.

Periodiek: Stuur periodiek, bijvoorbeeld één keer per maand, de herverpandingsakte ondertekend toe aan de Belastingdienst ter registratie. Daarmee wordt het pandrecht op vorderingen “ververst”, het pandrecht op op dat moment bestaande vorderingen wordt gevestigd.

Hoe vestig ik een pandrecht?
Help ons door deze pagina te waarderen!

Trefwoord(en): , , , , , ,

Meer informatie over dit onderwerp?

Bij deze vraag horen de volgende bijlagen:

Een specifiekere vraag over dit onderwerp?

Stel deze dan via het vraagformulier en u krijgt persoonlijk antwoord.

Laat een reactie achter