Het aanvragen van een faillissement

vrouwe-justitia

Als uw vordering onbetaald blijft, dan kan het verstandig zijn om het faillissement van de schuldenaar aan te vragen. Zo’n faillissementsaanvraag moet worden ingediend bij de rechtbank van de woonplaats van de schuldenaar. Voor de faillissementsaanvraag hebt u een advocaat nodig. De behandeling van een faillissementsaanvraag vindt vaak een paar weken later plaats. Dat komt onder meer, omdat dat de schuldenaar goed moet worden opgeroepen voor de zitting.

De kosten van een faillissementsaanvraag bestaan uit griffierechten, de kosten voor de advocaat en de oproepingskosten.

Een faillissement wordt uitgesproken als de rechtbank na summierlijk onderzoek tot het oordeel komt dat de schuldenaar in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen. Vereist is dat er meerdere schuldeisers zijn en de aanvrager moet dat aannemelijk maken.

Het aanvragen van een faillissement is voor een schuldenaar vaak een kwestie van “d’r op of d’r onder”. Dat maakt de faillissementsaanvraag een effectief incassomiddel. Voor de schuldeiser geldt echter vaak dat, als een faillissement wordt uitgesproken, geen uitkering meer te verwachten is. Een faillissementsaanvraag wordt dan ook meestal ingediend met het oog op het afdwingen van een minnelijke regeling.

Het komt wel voor dat een betalingsregeling wordt getroffen nadat een faillissementsaanvrage is ingediend. In dat geval kan de aanvraag weer worden ingetrokken. Het komt ook wel voor dat de schuldenaar niet verschijnt op de zitting. In dat geval zal de rechtbank meestal het faillissement uitspreken als aan alle formaliteiten is voldaan. Let op: als tijdens een faillissementsaanvraag wordt betaald aan de aanvrager en het faillissement wordt op die aanvraag uitgesproken, dan kan de curator de ontvangen bedragen terugvorderen.

Het aanvragen van een faillissement
Help ons door deze pagina te waarderen!

Trefwoord(en): , , ,

Een specifiekere vraag over dit onderwerp?

Stel deze dan via het vraagformulier en u krijgt persoonlijk antwoord.

Laat een reactie achter