Gerechtelijke procedures

Gerechtsgebouw

Gerechtelijke procedures die tegen de schuldenaar zijn ingesteld en nog niet zover zijn dat de rechter een vonnis aan het opstellen is, worden geschorst. De curator kan dan worden opgeroepen om de procedure over te nemen van de schuldenaar. Als de curator de vordering erkent, of als niet te verwachten is dat een uitbetaling zal volgen, dan zal de curator de procedure doorgaans niet overnemen. Er volgt dan een vonnis. De proceskosten van de tegenpartij zijn dan geen boedelschuld.

Als de curator de vordering wel overneemt (en de vordering niet direct erkent), dan zijn de proceskosten van de tegenpartij boedelschuld.

Als de schuldenaar een tegenvordering had ingediend, dan wordt ook die procedure geschorst en kan de curator worden opgeroepen om de procedure over te nemen. Als hij dan niet verschijnt, dan eindigt die procedure in de meeste gevallen.

Rechtszaken over andere vorderingen dan betaling

Als een schuldeiser een andere vordering heeft dan die tot betaling, kan hij zijn vordering instellen tegen de curator, handelend als curator in het faillissement van de schuldenaar (artikel 25 Fw). Het gaat hier bijvoorbeeld om vorderingen die betrekking hebben op een (vermeend) eigendom, recht van reclame, IE-recht, pandrecht, recht tot ontbinding van een overeenkomst. De curator zal, nadat hij toestemming heeft gekregen van de rechter-commissaris, verweer voeren.

 

Gerechtelijke procedures
Help ons door deze pagina te waarderen!

Trefwoord(en): , , , ,

Een specifiekere vraag over dit onderwerp?

Stel deze dan via het vraagformulier en u krijgt persoonlijk antwoord.

Laat een reactie achter