Hebt u een vordering op een schuldenaar in Frankrijk?

Frankrijk

Schuldeisers van Franse debiteuren kunnen, als de tenuitvoerlegging van een veroordelend vonnis niet is geslaagd, het faillissement aanvragen van de schuldenaar. De Rechtbank kan dan besluiten tot faillietverklaring, of tot het horen van de schuldenaar.

Incassoprocedures

Voordien is er echter de mogelijkheid van een betalingsbevelprocedure (injonction de payer). Deze procedure is relatief goedkoop en snel, maar als de schuldenaar verweer voert, zal een bodemprocedure gevoerd moeten worden. Een andere mogelijkheid is het voeren van een “procédure de référé”, dit is een soort incasso-kortgeding, maar als ook hier sprake is van een (niet makkelijk te weerleggen) betwisting, moet de bodemprocedure (procédure au fond) gevoerd worden. Bij onbetaalde cheques gelden gemakkelijker procedures.

Als u een vordering hebt van maximaal € 2.000 in hoofdsom, dan kunt u ook een Europese incassoprocedure overwegen.

Insolventieprocedures

In frankrijk zijn er drie soorten insolventieprocedures voor ondernemingen: de “Procédure de Sauvegarde” (een soort surseance van betaling), de “Redressement Judiciaire” (de faillissementsprocedure die gericht is op een doorstart) en de “Liquidation” (faillissementsprocedure gericht op bedrijfsbeëindiging). Een pre-pack wordt niet toegepast.

Schuldeisers moeten binnen twee maanden hun vorderingen bij de curator bekend maken, buitenlandse schuldeiseres krijgen daar twee extra maanden voor. Onder omstandigheden kan deze termijn worden verlengd tot een jaar.

De insolventies worden gepubliceerd in het bodacc-register, meer informatie over ondernemingen kan worden gevonden in het  handelsregister.

 

 

Hebt u een vordering op een schuldenaar in Frankrijk?
Help ons door deze pagina te waarderen!

Trefwoord(en): , , , , , , , ,

Een specifiekere vraag over dit onderwerp?

Stel deze dan via het vraagformulier en u krijgt persoonlijk antwoord.

Laat een reactie achter