De positie van de bank

bank

Bijna elke gefailleerde heeft wel een bankrekening. Het positieve saldo dat een gefailleerde op een bankrekening heeft staan, wordt gezien als een vordering van de gefailleerde op de bank.

Verrekening

Als de gefailleerde meerdere rekeningen aanhoudt bij een bank, is de bank bevoegd om de saldi van die bankrekeningen te verrekenen, maar vanaf de datum van de faillietverklaring is dat niet meer mogelijk. Betalingen die de bank na faillietverklaring op de bankrekening van de schuldenaar ontvangt, moet de bank in de regel doorstorten, net als het positief saldo per faillissementsdatum. Dat geldt ook als de stand van de bank negatief is, tenzij de betaling het gevolg is van uitwinning van een hypotheek- of pandrecht van de bank. De bank zal de rekening van een gefailleerde zo spoedig mogelijk blokkeren voor uitgaande betalingen.

Zekerheden

Als de gefailleerde een krediet heeft gekregen van de bank, heeft de bank daarbij vaak een zekerheidsrecht verkregen. De bekendste zakelijke zekerheidsrechten zijn het pandrecht en het hypotheekrecht. Dit zijn beperkte rechten die zekerheid bieden aan de schuldeiser (onder meer) voor het geval de schuldenaar failliet gaat. De opbrengst van de verpande of verhypothekeerde goederen gaat in geval van faillissement toe aan de bank (tot maximaal het uitstaande bedrag).  De bank kan haar rechten dan uitoefenen buiten de faillissementsafwikkeling om, zodat de bank ook wel separatist wordt genoemd.

Indien goederen aan de bank zijn verpand, dan kan zij haar rechten uitoefenen alsof er geen faillissement is (artikel 57 Fw).

Daarnaast is ook mogelijk dat een ander zich borg stelt. De persoon die zich als borg stelde, heeft zich tegenover de bank verbonden tot betaling van een geldsom, in het geval het krediet niet wordt afbetaald (art.7:850 ev).

De positie van de bank
Help ons door deze pagina te waarderen!

Trefwoord(en): , , , , , , , , ,

Een specifiekere vraag over dit onderwerp?

Stel deze dan via het vraagformulier en u krijgt persoonlijk antwoord.

Laat een reactie achter