De faillietverklaring

slot

Als de rechtbank na summier onderzoek heeft geconstateerd dat de schuldenaar in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, dan zal zij het faillissement uitspreken.

Het faillissement heeft terugwerkende kracht tot 0.00 uur van de dag van de uitspraak.

Met de faillietverklaring zal de rechtbank een curator aanstellen. De curator is belast met het beheer en de vereffening van het vermogen van de failliet.

Door de faillietverklaring is de failliet niet langer beschikkingsbevoegd. Hij/zij kan dus geen rechtsgeldige handelingen meer verrichten ten aanzien van zijn vermogen. De bankrekening van de failliet worden automatisch geblokkeerd en de post wordt rechtstreeks doorgezonden naar de curator. Het faillissement wordt ook wel beschreven als een algemeen beslag op het gehele vermogen van de schuldenaar.

Schuldeisers kunnen niet meer incasseren bij de schuldenaar, maar moeten zich wenden tot de curator. Voor zover het geen boedelvorderingen zijn, kunnen schuldeisers alleen nog hun vordering ter verificatie indienen.

In Nederland zal in de meeste gevallen geen uitkering plaatsvinden aan “gewone” schuldeisers. Om die reden zijn schuldeisers snel geneigd om bij faillissement tot afboeking van de vordering over te gaan. Dat is zeker niet in alle gevallen terecht. In sommige gevallen valt er voor schuldeisers wel degelijk nog wat te “winnen”.

De faillietverklaring
Help ons door deze pagina te waarderen!

Trefwoord(en): , ,

Een specifiekere vraag over dit onderwerp?

Stel deze dan via het vraagformulier en u krijgt persoonlijk antwoord.

Laat een reactie achter