De Europese incassoprocedure

Europa

Bent u schuldeiser in het buitenland met een vordering van maximaal € 2.000 (exclusief rente en kosten)? Dan is er een gemakkelijke procedure waarmee u uw recht kunt halen. 

De Europese verordening tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen maakt  het mogelijk om uw recht te halen in een Europees land. Europese schuldeisers kunnen bij de Nederlandse kantonrechter een vonnis halen tegen een Nederlandse schuldenaar.

De procedure geldt alleen ten aanzien van handelsgeschillen en andere civielrechtelijke zaken, maar niet voor vorderingen uit hoofde van arbitrage, huur, pacht en arbeidsovereenkomsten.

De Europese incassoprocedure is relatief goedkoop. Er hoeft geen advocaat of deurwaarder te worden ingeschakeld, een aangetekende brief is voldoende. Die brief wordt met een formulier naar de bevoegde rechter gezonden. De termijnen zijn strak: voor eiser en verweerder geldt een termijn van dertig dagen. Wel moet de tekst zijn opgesteld in het land waar de rechter over de vordering beslist. In Nederland is ook geen hoger beroep toegelaten, zodat de beslissing van de Kantonrechter de eindbeslissing is.

De procedure kan worden gevoerd in alle EU-landen, behalve in Denemarken.

 

 

 

 

De Europese incassoprocedure
Help ons door deze pagina te waarderen!

Trefwoord(en): , , , ,

Een specifiekere vraag over dit onderwerp?

Stel deze dan via het vraagformulier en u krijgt persoonlijk antwoord.

Laat een reactie achter