Rente en faillissement

Als uw vordering niet op tijd betaald is, dan kunt u vermoedelijk rente rekenen. De rente begint te lopen vanaf de datum waarop betaald had moeten zijn. Als er omtrent de hoogte van de rente niets bepaald is, dan wordt de wettelijke rente berekend. Deze rente wordt door de overheid vastgesteld en kunt u hier…

Lees verder »

Na het einde van het faillissement

Het faillissement eindigt door opheffing of door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst. Als het faillissement is geëindigd, dan kunnen de schuldeisers weer zelf hun vorderingen bij de schuldenaar gaan incasseren. 

Lees verder »

Ik heb al een vonnis tegen de schuldenaar. Wat kan ik doen?

Na de faillietverklaring kan geen vonnis meer ten uitvoer worden gelegd totdat het faillissement is geëindigd. Het gehele vermogen van gefailleerde dient door de curator onder alle schuldeisers te worden verdeeld met inachtneming van ieders recht daarop. Beslagen die reeds zijn gelegd, komen met het faillissement te vervallen. Ook al hebt u dus een vonnis…

Lees verder »

Zoek een faillissement: