Wat is een afkoelingsperiode?

De rechter-commissaris kan een afkoelingsperiode voor ten hoogste 2 maanden afkondigen. Dit kan op verzoek van een belanghebbende of de rechter-commissaris doet dit uit zichzelf.

Lees verder »

Wat is een renvooiprocedure?

Tijdens de verificatievergadering worden de vorderingen van de schuldeisers geverifieerd (vastgesteld). De curator en de schudeisers kunnen tijdens deze verificatievergadering andere schulden betwisten.

Lees verder »

Wat is een surseance van betaling?

Alleen rechtspersonen (behalve verzekeraars en banken) of natuurlijke personen met een onderneming kunnen een surseance van betaling aanvragen. Zij zullen een surseance van betaling aanvragen wanneer hij voorziet dat hij zijn schulden niet kan betalen.

Lees verder »

Vorderingen indienen via ClaimsAgent/Crediteurenlijst.nl

Een curator kan u verzoeken om uw vordering digitaal in te dienen via ClaimsAgent ook wel Crediteurenlijst.nl genoemd. U kunt als crediteur uw vordering elektronisch indienen via de (gratis) internetsite www.crediteurenlijst.nl van ClaimsAgent. Dat gaat als volgt: U registreert zich als crediteur door middel van een beveiligde internetverbinding. U krijgt dan inloggegevens voor toegang tot…

Lees verder »

Waar moet ik op letten bij het sluiten van een betalingsregeling?

Wanneer u een betalingsregeling sluit met uw schuldenaar, dan dient u een voor de schuldenaar haalbare regeling te treffen die tevens ervoor zorgt dat u uw geld ontvangt. De betalingsregeling houdt in dat u een deel van uw rechten prijs geeft, teneinde het deel van de rechten dat u niet prijs geeft geldend te kunnen…

Lees verder »

Verificatie van vorderingen

Tijdens de verificatievergadering worden de vorderingen geverifieerd. Dit gebeurt aan de hand van de stukken die door de schuldeisers zijn aangeleverd en aan de hand van de administratie van failliet. Als geen uitkering aan faillissementsschuldeisers kan plaatsvinden, dan worden die vorderingen ook niet geverifieerd. 

Lees verder »

Zoek een faillissement: