Welke vorderingen kan ik indienen ter verificatie?

Uitsluitend vorderingen, die voldoening van een verbintenis ten doel hebben, bijvoorbeeld betaling van een openstaande factuur, kunnen op grond van artikel 26 van de Faillissementswet bij de curator ter verificatie worden ingediend. Vorderingen die na datum faillissement zijn ontstaan en niet voortvloeien uit een rechtsverhouding van voor de faillietverklaring kunnen niet ter verificatie worden ingediend.…

Lees verder »

Ik wil iets kopen uit een faillissement

De curator is belast met de vereffening van het faillissement. Dat betekent in de regel dat hij de goederen van de schuldenaar te gelde zal maken. Uitgangspunt is dat de goederen met een openbare verkoop (veiling) worden verkocht, maar doorgaans is de opbrengst hoger als de verkoop onderhands plaatsvindt. 

Lees verder »

Vorderingen indienen via ClaimsAgent/Crediteurenlijst.nl

Een curator kan u verzoeken om uw vordering digitaal in te dienen via ClaimsAgent ook wel Crediteurenlijst.nl genoemd. U kunt als crediteur uw vordering elektronisch indienen via de (gratis) internetsite www.crediteurenlijst.nl van ClaimsAgent. Dat gaat als volgt: U registreert zich als crediteur door middel van een beveiligde internetverbinding. U krijgt dan inloggegevens voor toegang tot…

Lees verder »

Zoek een faillissement: