Wat betekent het faillissement van de Kijkshop voor mij als leverancier?

Het faillissement van een winkelketen geeft vaak tal van complicaties bij leveranciers. Ook bij de Kijkshop zijn de nodige perikelen te verwachten. Hebt u geleverd aan de Kijkshop? Kijk naar de tenaamstelling van de order en/of factuur. Het faillissement heeft betrekking op: Kijkshop B.V. KvK-nummer: 11017557 Btw-nummer: NL002720887B01 Er zijn drie curatoren aangesteld, die allen…

Lees verder »

Informatie over pandrechten

Wat zijn pandrechten en hoe werken die? Via deze pagina worden veelgestelde vragen beantwoord. Geen tijd om verder te lezen: geef mij een pandakte en vertel me hoe ik een pandrecht vestig.   Veelgestelde vragen: Wat zijn pandrechten? Waarop worden pandrechten gevestigd? Hoe vestig je een pandrecht? Hoe win je een pandrecht uit? Hoe gaat…

Lees verder »

De positie van de bank

Bijna elke gefailleerde heeft wel een bankrekening. Het positieve saldo dat een gefailleerde op een bankrekening heeft staan, wordt gezien als een vordering van de gefailleerde op de bank.

Lees verder »

Welke goederen vallen in het faillissement?

In het faillissement vallen alle goederen van de gefailleerde. Ook alle goederen die de gefailleerde gedurende het faillissement verkrijgt, vallen in het faillissement. Gedacht kan daarbij worden aan zaken, maar het kan ook gaan om (vermogens)rechten. 

Lees verder »

Wie of wat wordt failliet verklaard?

In Nederland kunnen particulieren en rechtspersonen failliet worden verklaard. Overheidsinstellingen kunnen niet failleren. Buitenlandse (rechts)personen van wie het grootste deel van hun onderneming (centrum van voornaamste belangen) in Nederland aanwezig is kunnen ook in Nederland failliet worden verklaard. Nevenvestigingen van Europese (rechts)personen kunnen ook failliet worden verklaard volgens een zogenaamde secundaire procedure. 

Lees verder »

Hoe weet ik of er een faillissement is?

Er zijn verschillende manieren om er achter te komen of een schuldenaar failliet verklaard is. Enkele dagen nadat een faillissement is uitgesproken, wordt het faillissement opgenomen in het insolventieregister. Indien de gefailleerde een inschrijving bij Kamer van Koophandel heeft, wordt ook daarin het faillissement vermeld. In deze registers staat onder meer vermeld wanneer het faillissement…

Lees verder »

Ik ben werknemer, ontvang ik nog jaaropgaven van de curator?

De curator zal in beginsel geen jaaropgaven meer verstrekken aan werknemers van gefailleerde ondernemingen. In plaats daarvan kunt u voor bijvoorbeeld uw aangifte Inkomstenbelasting uitgaan van de cumulatieve bedragen die op de laatste loonstrook staan vermeld waarop u daadwerkelijk betaling heeft ontvangen. Ook is raadzaam uw bankafschriften waarop het salaris is gestort goed te bewaren.…

Lees verder »

Zoek een faillissement: