Over Schuldeisersbelang.nl

Wie is Schuldeisersbelang.nl?

immix advocaten - zeist

Schuldeisersbelang.nl is een handelsnaam van Legal Expert Services and Solutions B.V. (LESS), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65193237.

Schuldeisersbelang.nl werkt samen met immix Advocaten•Mediators in Zeist. Bij immix werken advocaten die gespecialiseerd zijn in het faillissementsrecht en ondernemingsrecht.

Waarom deze site?

De advocaten van immix zijn constant op zoek naar verbetering van hun dienstverlening. Om die reden hebben zij de samenwerking gezocht met LESS teneinde te onderzoeken met welke vragen de schuldeisers in faillissementssituaties worden geconfronteerd en welke bijdrage zij aan de oplossing daarvan kunnen leveren.De diensten van LESS zijn gratis.

U bent al genoeg getroffen door het faillissement van een debiteur, zodat wij geen kosten in rekening brengen. Onze winst zit in de verdieping van de kennis over de belangen van schuldeisers bij faillissement. De vragen die u stelt bieden ons weer gelegenheid om ons portal te verbeteren. En als u een advocaat van immix nodig hebt, dan zullen zij u graag ten dienste zijn. Maar daar draait het niet om op deze site.

Doe er uw voordeel mee!

Wie zijn onze partners?

Schuldenakkoord.nl is een kennissite met alle informatie over het buitengerechtelijk akkoord en het gerechtelijk akkoord. Ook vindt u hier meer informatie over het wetsontwerp Wet Continuering Ondernemingen II (WCO-II). schuldenakkoord.nl-kenns-advies

 

 

Failimprove.nl is een communicatieplatform voor curatoren en rechtbanken. Op deze site wordt kwantitatieve informatie ontsloten over insolventies. failimprove.nl

 

 

 

 

De website bancairegeschillen.nl is een weblog over allerhande geschillen tussen banken en ondernemers, organisaties en particulieren.

bancairegeschillen.nl