reRandeR B.V. (uitspraak faillissement: 21-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 5.983,56
Aantal werknemers:7
Bestede uren curator c.s.:27,00
Faillissementsschuld:€ 219.439,25
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 66363810
Vestigingsadres: Tramkade 26 5211VB 's-Hertogenbosch
Rechtbank: Oost-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. S.J.O. de Vries
Insolventienummer: F.01/18/224
Curator/bewindvoerder: de heer mr. H.J. School vordering?
Kantoor: Bogaerts & Groenen Advocaten
Adres: Postbus 127 5280AC BOXTEL
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
21-09-2018Voortgangsverslag
21-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
22-08-201801.obr.18.224.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 21 augustus 2018

Zoek een insolventie: