Zonneranda B.V. (uitspraak faillissement: 10-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.

In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 8.532,39
Aantal werknemers:9
Bestede uren curator c.s.:50,58
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr A.F. Ammerlaan (
KvK-nr: 58413340
Vestigingsadres: Scholtenstraat 11 3125BM Schiedam
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. W.J. Geurts - de Veld
Insolventienummer: F.10/18/240
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
09-08-2018Voortgangsverslag
09-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
11-07-201810.rot.18.240.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 10 juli 2018

Zoek een insolventie: