Zonneranda B.V. (uitspraak faillissement: 10-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.

In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer


Kerncijfers:
Gerealiseerd actief:€ 55.754,61
Boedelsaldo:€ 53.312,83
Aantal werknemers:9
Bestede uren curator c.s.:141,81
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr A.F. Ammerlaan (
KvK-nr: 58413340
Vestigingsadres: Scholtenstraat 11 3125BM Schiedam
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. W.J. Geurts - de Veld
Insolventienummer: F.10/18/240
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
08-11-2018Voortgangsverslag
08-11-2018Financieel verslag
09-08-2018Voortgangsverslag
09-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
11-07-201810.rot.18.240.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 10 juli 2018

Zoek een insolventie: