Zaan Metaal B.V. (uitspraak faillissement: 31-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 31.956,45
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:47,20
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr J.B. Biezen (
KvK-nr: 05069718
Vestigingsadres: Industrieweg 56 1521NE Wormerveer
Rechtbank: Noord-Holland klacht?
Rechter-commissaris: mr. K. van Dijk
Insolventienummer: F.15/18/220
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
04-12-2018Voortgangsverslag
04-12-2018Financieel verslag
31-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
28-12-201815.nho.18.220.F.1328.1.18Vervanging rechter-commissaris mr. M.M. Kruithof door mr. K. van Dijk.
01-08-201815.nho.18.220.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 31 juli 2018

Zoek een insolventie: