Yesz B.V. (uitspraak faillissement: 04-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 218,18
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:48,50
Faillissementsschuld:€ 48.088,50
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 68932847
Vestigingsadres: Charlotte Köhlerstraat 38 7558VD Hengelo
Rechtbank: Overijssel klacht?
Rechter-commissaris: mr. M.C. Bosch
Insolventienummer: F.08/18/227
Curator/bewindvoerder: de heer mr. H.M. Gotink vordering?
Kantoor: Gotink & Van Denderen Advocaten
Adres: Enschedesestraat 97 7551EK Hengelo
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
05-02-2019Voortgangsverslag
05-11-2018Voortgangsverslag
20-07-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
05-07-201808.ove.18.227.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 04 juli 2018

Zoek een insolventie: