YK Food B.V. (uitspraak faillissement: 31-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 1.980,69
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:19,50
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 63821419
Vestigingsadres: Nieuwe Binnenweg 179 3014GL Rotterdam
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. WJ Roos-van Toor
Insolventienummer: F.10/18/272
Curator/bewindvoerder: de heer mr. J. Smael vordering?
Kantoor: Ten Holter Noordam advocaten
Adres: Postbus 615 3000AP ROTTERDAM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
30-11-2018Financieel verslag
30-11-2018Voortgangsverslag
31-08-2018Voortgangsverslag
31-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
01-08-201810.rot.18.272.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 31 juli 2018

Zoek een insolventie: