XS Service B.V. (uitspraak faillissement: 14-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.

In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 52.249,28
Aantal werknemers:2
Bestede uren curator c.s.:104,50
Faillissementsschuld:€ 184.512,97
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr B.H.A. Brauers (
KvK-nr: 51434296
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Noord-Holland klacht?
Rechter-commissaris: mr. K. van Dijk
Insolventienummer: F.15/18/234
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
05-02-2019Voortgangsverslag
02-10-2018Voortgangsverslag
02-10-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
15-08-201815.nho.18.234.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 14 augustus 2018

Zoek een insolventie: