Workfair Holding B.V. in liquidatie (uitspraak faillissement: 24-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Gerealiseerd actief:€ 97.900,34
Boedelsaldo:€ 95.980,07
Aantal werknemers:2.015
Bestede uren curator c.s.:35,20
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 24482482
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. Neijt
Insolventienummer: F.16/18/328
Curator/bewindvoerder: de heer mr. J.P. Davids vordering?
Kantoor: Davids Advocaten B.V.
Adres: Postbus 22025 1302CA ALMERE
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
03-12-2018Voortgangsverslag
03-12-2018Financieel verslag
31-08-2018Financieel verslag
31-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
30-07-201816.mne.18.328.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 24 juli 2018

Zoek een insolventie: