Wooncentre Condor B.V. (uitspraak faillissement: 07-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.

In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer


Kerncijfers:
Gerealiseerd actief:€ 5.567,85
Boedelsaldo:€ 4.732,95
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:63,80
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr M. Kooiman (
KvK-nr: 63328925
Vestigingsadres: Groenelaan 49 3114CB Schiedam
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. JCAM Los
Insolventienummer: F.10/18/278
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
07-12-2018Voortgangsverslag
07-12-2018Financieel verslag
07-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
08-08-201810.rot.18.278.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 07 augustus 2018

Zoek een insolventie: