Wine Supply B.V. (uitspraak faillissement: 17-07-2018 - 05-03-2019)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 6.037,90
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:41,10
Faillissementsschuld:€ 124.027,42
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 56884761
Vestigingsadres: Prinsengracht 414 1016JC Amsterdam
Rechtbank: Amsterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. KM van Hassel
Insolventienummer: F.13/18/248
Curator/bewindvoerder: de heer mr. J.W. Boddaert vordering?
Kantoor: Davids Advocaten B.V.
Adres: Postbus 2046 1000CA AMSTERDAM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
09-01-2019Voortgangsverslag
04-01-2019Financieel verslag
27-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
05-03-201913.ams.18.248.F.1316.1.19Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 05 maart 2019
19-07-201813.ams.18.248.F.1306.1.18Uitspraak faillissement na beindiging surseance op 17 juli 2018

Zoek een insolventie: