Willem Wille Carrosserie B.V. (uitspraak faillissement: 21-08-2018)

Algemene observaties:
Dit faillissement behoort tot de grotere faillissementen die op dit moment worden afgewikkeld. Mogelijk hebt u belang bij het instellen van een crediteurencommissie. lees meer

Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 291.757,01
Aantal werknemers:12
Bestede uren curator c.s.:268,50
Faillissementsschuld:€ 1.273.747,73
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 09053256
Vestigingsadres: Handelsweg 10 3771MH Barneveld
Rechtbank: Gelderland klacht?
Rechter-commissaris: mr. Schippers
Insolventienummer: F.05/18/335
Curator/bewindvoerder: mevrouw mr. A.E. Mulder vordering?
Kantoor: Certus Advocaten
Adres: Postbus 8210 6710AE EDE GLD
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
11-01-2019Voortgangsverslag
11-01-2019Financieel verslag
11-10-2018Voortgangsverslag
11-10-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
31-12-201805.gel.18.335.F.1328.1.18Vervanging rechter-commissaris mr. JSW Lucassen door mr. Schippers.
22-08-201805.gel.18.335.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 21 augustus 2018

Zoek een insolventie: