Wilderness B.V. (uitspraak faillissement: 31-07-2018)

Algemene observaties:
Dit faillissement behoort tot de grotere faillissementen die op dit moment worden afgewikkeld. Mogelijk hebt u belang bij het instellen van een crediteurencommissie. lees meer

Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 136.519,19
Aantal werknemers:405
Bestede uren curator c.s.:1.563,30
Faillissementsschuld:€ 758.176,60
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 01178965
Vestigingsadres: Kanaalstraat 59 9301LR Roden
Rechtbank: Noord-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. A.L. Goederee
Insolventienummer: F.18/18/144
Curator/bewindvoerder: de heer mr. H.J. Meijer vordering?
Kantoor: De Haan Advocaten & Notarissen
Adres: Postbus 723 9700AS Groningen
Curator/bewindvoerder: de heer mr. J.S. van Burg vordering?
Kantoor: De Haan Advocaten & Notarissen
Adres: Postbus 538 9400AM Assen
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
08-10-2018Voortgangsverslag
08-10-2018Financieel verslag
08-10-2018Financieel verslag
08-10-2018Financieel verslag
08-10-2018Financieel verslag
08-10-2018Financieel verslag
08-10-2018Financieel verslag
08-10-2018Financieel verslag
08-10-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
01-08-201818.nne.18.144.F.1306.1.18Uitspraak faillissement na beindiging surseance op 31 juli 2018

Zoek een insolventie: