Werex B.V. (uitspraak faillissement: 28-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.

In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer

In dit dossier is tevens sprake van paulianeus handelen. Dat betekent dat schuldeisers kunnen zijn benadeeld door beperking van verhaalsmogelijkheden. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 5.068,43
Bestede uren curator c.s.:23,60
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 24347067
Vestigingsadres: Keurmeesterstraat 16 2984BA Ridderkerk
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. F Damsteegt - Molier
Insolventienummer: F.10/18/313
Curator/bewindvoerder: de heer mr. L.T. van der Sluis vordering?
Kantoor: DVDW Advocaten
Adres: Postbus 23156 3001KD ROTTERDAM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
02-04-2019Voortgangsverslag
28-12-2018Voortgangsverslag
01-10-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
29-08-201810.rot.18.313.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 28 augustus 2018

Zoek een insolventie: