Webcolors B.V. (uitspraak faillissement: 28-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 4.936,63
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:26,50
Faillissementsschuld:€ 115.003,00
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 50055658
Vestigingsadres: Mechelaarstraat 17 4903RE Oosterhout
Rechtbank: Zeeland-West-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. MDE Leppens
Insolventienummer: F.02/18/235
Curator/bewindvoerder: de heer mr. P.A. Kerkhof vordering?
Kantoor: PUUR Advocaten
Adres: Postbus 5660 4801EB Breda
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
01-02-2019Voortgangsverslag
01-02-2019Financieel verslag
04-10-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
29-08-201802.zwb.18.235.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 28 augustus 2018

Zoek een insolventie: