WeShoring Nieuwerkerk aan den IJssel B.V. (uitspraak faillissement: 07-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Gerealiseerd actief:€ 5,11
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:28,17
Faillissementsschuld:€ 37.497,68
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 66537649
Vestigingsadres: Hoogeveenenweg 110 2913LV Nieuwerkerk aan den IJssel
Rechtbank: Den Haag klacht?
Rechter-commissaris: mr. G.H.M. Smelt
Insolventienummer: F.09/18/270
Curator/bewindvoerder: de heer mr. G. Barendregt vordering?
Kantoor: La Gro Advocaten
Adres: Postbus 155 2800AD GOUDA
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
07-12-2018Voortgangsverslag
07-12-2018Financieel verslag
06-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
08-08-201809.dha.18.270.F.1306.1.18Uitspraak faillissement na beindiging surseance op 07 augustus 2018

Zoek een insolventie: