We are coffee B.V. (uitspraak faillissement: 17-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 1.773,85
Aantal werknemers:8
Bestede uren curator c.s.:45,79
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 66065267
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Den Haag klacht?
Rechter-commissaris: mr. R. Cats
Insolventienummer: F.09/18/248
Curator/bewindvoerder: de heer mr. P.C. Rijken vordering?
Kantoor: Buren N.V.
Adres: Postbus 18511 2502EM 'S-GRAVENHAGE
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
03-09-2018Financieel verslag
03-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
18-07-201809.dha.18.248.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 17 juli 2018

Zoek een insolventie: