W46NL B.V. (uitspraak faillissement: 07-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.


Kerncijfers:
Gerealiseerd actief:€ 3.741,00
Boedelsaldo:€ 3.741,00
Aantal werknemers:10
Bestede uren curator c.s.:148,90
Faillissementsschuld:€ 342.030,28
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 63906686
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. J.C.A.T. Frima
Insolventienummer: F.10/18/275
Curator/bewindvoerder: de heer mr. P.A. de Lange vordering?
Kantoor: Vos & De Lange Advocaten
Adres: Postbus 148 2990AC BARENDRECHT
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
05-12-2018Voortgangsverslag
05-12-2018Financieel verslag
06-09-2018Voortgangsverslag
06-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
08-08-201810.rot.18.275.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 07 augustus 2018

Zoek een insolventie: