Vernet Les Bains B.V. (uitspraak faillissement: 28-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:7,20
Faillissementsschuld:€ 2.212.252,70
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 05077330
Vestigingsadres: Kanaalweg-West 66 7691CA Bergentheim
Rechtbank: Overijssel klacht?
Rechter-commissaris: mr. A.E. Zweers
Insolventienummer: F.08/18/275
Curator/bewindvoerder: de heer mr. S.J. de Vries vordering?
Kantoor: Raad Advocaten
Adres: Postbus 289 8000AG ZWOLLE
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
15-01-2019Voortgangsverslag
16-10-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
29-08-201808.ove.18.275.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 28 augustus 2018

Zoek een insolventie: