Vancom Payrolling B.V. (uitspraak faillissement: 24-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 141,26
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:10,10
Faillissementsschuld:€ 132.497,54
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 63605201
Vestigingsadres: Meijersbergstraat 57 7513XB Enschede
Rechtbank: Overijssel klacht?
Rechter-commissaris: mr. M.C. Bosch
Insolventienummer: F.08/18/240
Curator/bewindvoerder: de heer mr. P. Gorter vordering?
Kantoor: Schol en Gorter Advocaten
Adres: Molenstraat 13 7514DJ Enschede
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
14-12-2018Voortgangsverslag
14-12-2018Financieel verslag
03-09-2018Voortgangsverslag
03-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
26-07-201808.ove.18.240.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 24 juli 2018

Zoek een insolventie: