Van Saarloos Bijou B.V. (uitspraak faillissement: 31-07-2018)

Algemene observaties:
Dit faillissement behoort tot de grotere faillissementen die op dit moment worden afgewikkeld. Mogelijk hebt u belang bij het instellen van een crediteurencommissie. lees meer

Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 88.054,84
Aantal werknemers:18
Bestede uren curator c.s.:200,50
Faillissementsschuld:€ 201.152,05
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 30089696
Vestigingsadres: Sterrebaan 9 3542DJ Utrecht
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. Neijt
Insolventienummer: F.16/18/334
Curator/bewindvoerder: de heer mr. R.H. Smink vordering?
Kantoor: Smink Advocaten
Adres: Postbus 350 3800AJ Amersfoort
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
12-03-2019Voortgangsverslag
12-03-2019Financieel verslag
12-12-2018Voortgangsverslag
12-12-2018Financieel verslag
04-09-2018Voortgangsverslag
04-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
01-08-201816.mne.18.334.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 31 juli 2018

Zoek een insolventie: